Zorg, Welzijn & Gezondheid

We hebben te maken met een ouder wordende bevolking en toenemende vraag naar (zelf)zorg en eigen regie op gezondheid en welzijn. Hoe kun je daar als aanbieder het verschil maken en uitdagingen het hoofd bieden?

We helpen en begeleiden (zorg)organisaties om met een marketingblik naar de markt en de mogelijkheden te kijken. Samen ontdekken we wat er mogelijk is en welke proposities bijdragen aan de doelen van de organisaties. We verkennen de markt en gaan op zoek naar de kansen die er liggen om de organisatie te versterken en te laten groeien. Juist door de cliënt te zien als klant, ontdekken we behoeften die we anders niet zien.

Ons team heeft ervaring met:

Hoe verleiden we doelgroepen tot aankoop van producten of diensten als een zorgverzekering, gehoorapparaat of lidmaatschap bij een patiëntenvereniging of belangenorganisatie? Hoe zorgen we ervoor dat ze ander gedrag vertonen ten aan zien van gezondheid, zodat ze juist bepaalde zorg niet af hoeven te nemen? Wat zijn de drijfveren en intrinsieke motivatoren bij inwoners/patiënten en klanten? En over wie hebben we het eigenlijk precies? Op welke momenten en via welke kanalen kun je hun gedrag beïnvloeden?  En met name: met welk concept, welke boodschap?

Klantproposities ontwikkelen

Bruikbare proposities

We komen met bruikbare proposities die snel en eenvoudig door de organisatie kunnen worden ingezet. Die bijdragen aan de missie en visie, maar ook de organisatie op de kaart zetten om klantgericht diensten aan te bieden. En werken we het uit in krachtige communicatieve boodschappen, middelen en materialen. We denken mee en zien dingen die een (zorg) organisatie niet standaard ziet of doet. Op die manier vliegen we uitdagingen aan waar de veranderende markt mee te maken heeft en werken we samen aan oplossingen.

Bij onder andere de volgende organisaties: Beter Horen, De Friesland zorgverzekeraar, Philadelphia Zorg, Omring, Hidradenitis Patiënten Vereniging (Huid Nederland) en Tiptrack.

Conceptinc werkt in team Zorg samen met: 

Petwin Verkerk en Conceptinc

Petwin Verkerk
Zorgmarketeer en eigenaar van CareFullCompany