Tink©eren toegepast bij Conceptinc

Tinkeren

Concept INC of Concep Tinc?
Een veel gehoorde vraag die ik de laatste tijd kreeg, is wat de juiste uitspraak is van Conceptinc. Het antwoord ligt stiekem al opgesloten in de vormgeving van het logo. Met de nadruk op TINC dus. Als je het uitspreekt lijkt het in de eerste plaats op concepting, wat de kern is van onze dienstverlening. Daarover later meer. We hebben ook de ‘creatieve’ vrijheid genomen om ons het werkwoord TINKEREN toe te eigenen, maar dan met een ‘C’.  En afgekort is dat, wat TINC betekent.

Oorsprong en betekenis
Tinkeren (het werkwoord met de ‘k’ dus) stamt uit het Engels. Het Exploratorium in San-Francisco was in 2009 pionier met de ontwikkeling van een  tinkering lab, een ruimte waar bezoekers spelenderwijs konden experimenteren met allerlei materialen. 

Al doende leert men, luidt het welbekende spreekwoord, en dat is dan ook precies waar tinkeren voor staat. Tinkeren is een proces van gelijktijdig denken en doen, waarbij iets wordt gecreëerd en iets ontstaat. Maar waarbij de zoektocht in eerste instantie zelfs wel belangrijker is dan het resultaat. Tinkeren draagt op die manier bij aan vaardigheden als samenwerken, creatief denken, onderzoeken, ondernemen en probleemoplossend en oplossingsgericht denken.

Tegenwoordig is het een veel gebruikte methode voor onderzoekend en ontwerpend leren in creatieve werkplaatsen als fablabs (zo’n 50 door heel NL), waarbij kinderen en volwassenen worden geënthousiasmeerd door de mogelijkheden van wetenschap en techniek. Door te tinkeren leer je de wereld beter te begrijpen en deze te beïnvloeden.


Tink©eren toegepast bij Conceptinc
Tinceren heeft bij Conceptinc alles te maken met de wijze waarop we vraagstukken van onze opdrachtgevers benaderen. Dat begint met de gedachte dat je al leert door ruimte en inzicht te creëren voor het proces.

We nemen eerst bewust wat van je tijd om te verkennen en uit te vinden. Soms door een interactief vraaggesprek en soms door een Tincer- sessie waarbij we letterlijk aan de tafel gaan zitten en samen gaan creëren of visualiseren. We faciliteren deze sessies met creatieve opdrachten die door ons worden ingebracht. Bijzonder bruikbaar in processen van co-creatie, productinnovatie of in brainstorms. Waarin het verkrijgen van inzichten centraal staat, het verzamelen van ideeën of ontwikkelen van nieuwe (out-of-the-box) ideeën. Ook is een Tincer sessie heel waardevol voor het zoeken naar en ontdekken van waarden en voor positionering en conceptontwikkeling. In een creatief Tincerproces zijn wat ons betreft doelen vooraf altijd helder en je leert tijdens het doen.

Gelijktijdig denken en doen
Door in je proces uit te gaan van gelijktijdig denken en doen, ben je in staat om sneller, adaptiever en marktgerichter te werken. Of het nu om productinnovatie, concept- of campagneontwikkeling gaat, de tijd van wekenlange processen achter gesloten deuren van creatieven, bureaus of onderzoekers zijn voorbij. We zetten samen met onze opdrachtgevers in op een proces van ontwikkelen, proberen en optimaliseren. Passend bij lean en agile methodieken van deze tijd, waar ingezet wordt op korte sprints (scrum) en transparante samenwerkingsverbanden. En waar techniek heel goed bij kan ondersteunen, zoals we kennen in de vorm van (online) onderzoek, marketing-automation en analyse van data, reviews en beoordelingen. Dat stelt je in staat om gericht te testen en te verbeteren, teneinde steeds dichterbij je doel uit te komen. Met een pilot(campagne), een experiment, een prototype of door hands-on ervaringen. Wij geloven als Concep’tincers in leren van het proces, van positieve resultaten én van mislukkingen. Om zo te onderzoeken waar potentieel ligt voor innovatie en succes.